Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Người còn sống mãi


(Kính viếng hương hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Trải qua hai cuộc chiến chinh
Người là anh cả trọn tình nước non
Điện Biên “đánh chắc 1…”  thắng giòn
“…bất ngờ, chắc thắng 2 ” kinh hồn ngoại xâm

Người là đại tướng của dân
Đảng giao mọi việc…bao lần xứng tên
Kiệt tài nhân đức thánh hiền
Anh hùng dân tộc sáng nền quốc gia

Giữ gìn dòng máu ông cha
Ra đi để lại trường ca cho đời
Năm châu kính trọng nhớ Người
Muôn ngàn dân Việt viếng lời tôn vinh

Người về đất mẹ Quảng Bình
Chăm lo cuộc sống mưu sinh dân lành.

                                          15.10.2013

_________________________

1  “ đánh chắc, thắng chắc” là tư tưởng chỉ đạo của tướng Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
2  “ thần tốc,táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” là tư tưởng của chiến dịch giải phóng Sài Gòn, chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét